Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski jest przedstawicielem opinii uczniowskiej społeczności szkolnej. Mamy prawo do własnych poglądów, pomysłów usprawniających funkcjonowanie szkoły. Jak co roku otrzymaliśmy do dyspozycji gablotę na szkolnym holu. Jest ona na bieżąco uaktualniana. W najbliższym czasie chcemy umieścić na korytarzu również „skrzynkę SU”, w której uczniowie będą mogli zostawiać wszelkie informacje (prośby, pomysły, skargi) dotyczące funkcjonowania szkoły. Samorząd zajmuje się także ustalaniem harmonogramu dyżurów na korytarzu i w łazienkach podczas przerw między lekcyjnych. Przedstawiciele sekcji porządkowej dbają o to, by uczniowie poszczególnych klas w wyznaczonych składach i terminach wypełniali swoje obowiązki. Poza tym organizujemy wyjazdy do kina, imprezy kulturalne (dzień chłopaka, andrzejki, wybory króla i królowej balu, pierwszy dzień wiosny itp.). W pierwszym semestrze wyjechaliśmy do Puław na film pt. „Kurczak mały” (znaleźli się chętni na seansJ) jak również „Opowieści z Narnii”. W obu przypadkach w kinie towarzyszyły nam dzieci z klas najmłodszych – ciekawe dlaczego? Na koniec pierwszego semestru dokonaliśmy podsumowania wyników nauczania i przedstawiliśmy w gablocie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli jak i rodziców.