Koduj z baltie i scratchem

Zadanie 1

Korzystając z programu Baltie, utwórz program, w którym Baltie wybuduje szlaczek o wysokości 4 przedmiotów i długości 8 przedmiotów, jak na rysunku.

Zadanie 2

Uzupełnij program tak (pobierz), aby Baltie idąc w prawą stronę wzdłuż budynku sprawdzał, czy jest przed nim okno bez firanki – jeśli tak, ma zamienić je na okno z firanką. Niezależnie od spełnienia warunku, Baltie ma zbudować dach.

Zadanie 3.

Utwórz program, w którym duszek narysuje figurę o bokach równych 40 kroków, pokazaną na rysunku.

Zadanie 4.

Utwórz program, który umożliwi obliczenie i wyświetlenie na ekranie pola trójkąta  o boku a i wysokości h, których długości wprowadzane mają być z klawiatury.