Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uwaga! W roku szkolnym 2018/2019 ulegają zmianie godziny dowozów i odwozów uczniów.

DOWOZY

AUTOBUS I

7.10 BOREK

7.15 REGÓW STARY

7.20 PODMIEŚCIE

7.25 WYSOKIE KOŁO

7.35 MARKOWOLA

7.40 WYSOKIE KOŁO

7.45 GNIEWOSZÓW

8.00 BOREK

8.05 OLEKSÓW

8.10 GNIEWOSZÓW

AUTOBUS II
6.50 – ZWOLA

6.55 – MARIANÓW

7.00 – GNIEWOSZÓW

7.15 – SARNÓW, KOCIOŁEK, MIEŚCISKO,PRUSINY

7.35 – GNIEWOSZÓW

7.45 – SŁAWCZYN STARY

7.50 –ZALESIE

8.00 – WÓLKA BACHAŃSKA

8.05 – SŁAWCZYN NOWY

8.10 – GNIEWOSZÓW

ODWOZY

AUTOBUS I

12.30 – REGÓW STARY, PODMIEŚCIE, MARKOWOLA (PSP -W. KOŁO)

12.55 – OLEKSÓW, REGÓW STARY, BOREK, PODMIEŚCIE, WYSOKIE KOŁO (ZSP i PG GNIEWOSZÓW)

14.20– WYSOKIE KOŁO, MARKOWOLA, PODMIEŚCIE, REGÓW STARY, BOREK (ZSP, PG GNIEWOSZÓW i PSP W. KOŁO)

AUTOBUS II

12.45 – WÓLKA BACHAŃSKA,SŁAWCZYN, ZALESIE

13. 15 – ZWOLA, MARIANÓW

13.35 – SARNÓW, MIEŚCISKO

14.20 – ZWOLA, MARIANÓW

14.40 – WÓLKA BACHAŃSKA, ZALESIE, SŁAWCZYN

15.10 – SARNÓW