Historia szkoły

Początki funkcjonowania gimnazjum jako nowej placówki oświatowej sięgają roku szkolnego 1999/2000. Wówczas zgodnie z założeniami reformy utworzono trzyletnie gimnazja kończące się egzaminem składającym się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Od chwili powstania naszego gimnazjum dyrektorem jest pani Elżbieta Łyszcz. W ciągu lat zmieniała się jedynie liczba nauczycieli i uczniów. Dziś grono pedagogiczne liczy 19 nauczycieli i około 200 uczniów. Gimnazjum mieści się w jednym budynku wraz z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, ale na odrębnym piętrze. Znajduje się tu 8 sal lekcyjnych, świetlica i pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk , skaner i drukarkę laserową. (pracownia została założona przez Ogólnopolską Fundację Edukacji 6 XII 1999r.). Mamy do dyspozycji przestronną stołówkę szkolną, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z siłownią (oddane do użytku 21 X 2000r.). W roku szkolnym 2003/2004 szkoła wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy dzięki wygranemu z inicjatywy pani Maryli Markiewicz grantowi na Szkolne Ośrodki Kariery w kwocie 18000 zł

****

Wśród organizacji szkolnych warto wymienić aktywnie działający Samorząd Szkolny – obecnie prowadzony przez panią Katarzynę Walasek, wcześniej przez panią Grażynę Wagę. Prężnie działa również Sklepik Szkolny, z którego dochodów dofinansowano zakup magnetofonu, skanera i na bieżąco artykułów biurowych. Tak znakomitym funkcjonowaniem spółdzielni uczniowskiej zajmują się panie Edyta Gogacz. Nasze gimnazjum właściwie od początków istnienia może się pochwalić licznymi osiągnięciami w zakresie sportu na szczeblu powiatowym a nawet wojewódzkim. Liczne trofea zgromadzone w szkolnej gablocie zawdzięczamy wysiłkowi nauczyciela wychowania fizycznego panu Jarosławowi Walaskowi.W roku szkolnym 2002/03 gimnazjum zdobyło certyfikat „Szkoły z klasą” w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Kształcenia Obywatelskiego w Warszawie. Koorydnatorem działań była pani Anita Pawlonka. Efekty pracy można zobaczyć na portalu Gazety Wyborczej