Filmy instruktażowe

HTML
Tabele
Wstawienie grafiki
Wstawianie linii oraz list numerowanych
Odsyłacze
Pływające ramki

Access

Raporty
Formularze
Kwerendy
Tworzenie nowej bazy danych

Excel

Podstawy Excela
Wykresy
Adresowanie bezwzględne oraz mieszane - ćwiczenia
Funkcja jeżeli
Funkcje licz jeżeli, suma jeżeli

Logo komeniusz

Podstawy Logo Komeniusza
Inkspace
Podstawy Inkspace
Inkspace - Gradienty
Inkspace -  ścieżki
Gimp
Gimp - zaznaczanie
Gimp - warstwy